Privacy Nederlands & English

 

NL - Nederlands

Wij houden van privacy net als u.

Deze website vertoont alleen advertenties aangeboden via Google Ads.

Deze website verzamelt geen gegevens via cookies anders dan cookies geplaatst door derden zoals bijvoorbeeld Google Ads.

Geen van onze apps verzamelt persoonlijke data.

De Signalbn app is alleen toegankelijk voor leden van de website voor Oud-Leden 1(NL) UN Signal Battalion www.signalbn.nl.

Indien u via onze contact pagina of anderszijds contact met ons opneemt geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor communicatie tussen ons en u.

Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht aan of gedeelt met derden.

App Tijd-Datum Elles

Maakt gebruik van interne spraak synthesizer, geen online vertaling.

Verzamelt geen data.

Werkt zonder internet.

Familie en kind veilig.

Privacy veilig

Geen in-app reclame

Geen in-app verkoop

App JeeJeeStudio

Verzamelt geen data

Heeft internet nodig.

Data komt van dit domein en YouTube.

Privacy veilig.

Geen in-app reclame

Geen in-app verkoop

APP Easy Image Resizer

Verzamelt geen data.

Werkt zonder internet.

Familie en kind veilig.

Privacy veilig

Geen in-app reclame

Geen in-app verkoop

App MultiFoodShop

Heeft internet nodig.

Stuurt alleen de benodigde adres, naam en contact gegevens door naar het restaurant.

Verzamelt geen andere data.

Privacy veilig.

Geen in-app-reclame.


UK - US - English

We like privacy just like you do.

This website show only advertisement brought by Google Ads.

This website does not collect personal information via cookies, other than cookies placed by 3rd parties like for example Google Ads.

None of our Apps collect personal information.

The SIgnalbn App is only accessible for memebr of the website for Oud-Leden 1(NL) UN Signal Battalion www.signalbn.nl.

When you contact us via our contact page or otherwise, you are giving persmission to contact you with your given information.

No personal information wil be sold to or shared with 3rd parties.

App Tijd-Datum Elles / Time-Date Elles

Makes use of internal text_to_speech synthesizer, no online translation

Does not collect data.

Works without internet.

Safe for family and kids.

Your privacy is safe.

No in-app advertisement.

No in-app sales.

App JeeJeeStudio

Does not collect data.

Needs an internet connection.

Data comes from this domain and YouTube.

Your privacy is safe.

No in-app advertisement.

No in-app sales.

App Image Resizer

Does not collect data.

Works without internet.

Safe for family and kids.

Your privacy is safe.

No in-app advertisement.

No in-app sales.